søndag 11. oktober 2015

Melkeveien sett fra Jomfruland mot skadden med Portør og Risør i bakgrunn.


søndag 4. oktober 2015

Myrhauk - Børsesjø

Myrhauk på jakt ved Børsesjø under flommen for noen uker siden, bilde er satt sammen av tre bilder med forskjellig fokuspunkt for å få dybdeskarphet.